Mijn logo bestaat uit 3 symbolen:

Het yin en yangsymbool

Yin en yang (☯) zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

Het oog van Horus (linker gedeelte)

Het Oog van Ra is de originele naam van het Oog van Horus.

Het oog van Horus is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De afzonderlijke onderdelen van het oog staan voor ruiken, zien, denken, horen, proeven en voelen. Horus-oog (of in het Egyptisch: “wedjat”) betekent letterlijk het gezonde (genezen) oog.

Het Reiki symbool (rechter gedeelte)

Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met levensenergie wordt behandeld. Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.