Tweede graad cursus in the Usui System of Reiki.

Met Reiki Tweede graad leer je met symbolen op afstand behandelen, waardoor de persoon niet meer fysiek in je nabijheid hoeft te zijn.

Een Tweede graad cursus bestaat uit 2 dagdelen. Eén les is voor het aanleren en oefenen van symbolen, een tweede les voor de inwijding en uitwisselen van ervaringen. Deze cursus is voor hun die verder willen na de Eerste graad (die ze minimaal drie maanden moeten hebben).

Het is mijn ervaring dat vooral de persoonlijke en spirituele ontwikkeling nog meer gestimuleerd worden. Je maakt een dieper contact met je onderbewustzijn doordat je meer gefocust bent. Je inzichten worden helderder en je keuzes daardoor eenvoudiger.

De behandelingsduur kan worden teruggebracht. Het behandelen van jezelf of een ander kan dan met de helft van de tijd die je met Reiki I nodig had.

De vormen waarin en hoe je de symbolen gebruikt, worden uitvoerig behandeld en geoefend. Je leert hoe je Universele Energie op afstand naar mensen kunt sturen. En je leert Reiki te sturen naar gebeurtenissen, verlangens en pijnlijke plekken, in het heden, het verleden en de toekomst. De ervaringen van je Master komen aan bod en verder wordt er ingegaan op datgene wat de cursist bezighoudt.

De cursus in 2 ochtenden/avonden Tweede graad Reiki bedraagt € 230. Inbegrepen is koffie, thee, lesboek en een certificaat.

Pakket Reiki 1 en Reiki 2 € 380.

Ook na deze cursus word je gestimuleerd om veel te oefenen en bij vragen contact op te nemen met de Reiki-Master.

INHOUDSOPGAVE CURSUS REIKI II

Reiki II, het vervolg
Reiki en behandelingen op afstand
Werken met de symbolen
Wanneer gebruik je de symbolen?
De symbolen en hun karakter
Het symbool CHO-KO-REI
Het symbool SEI-HE-KI
Het symbool HON-SHA-ZE-SHO-NEN
Een aantal voorbeelden
De 21 dagen van zuiveringsproces
Byosen
Handen zijn wonderbaar
Waard om te weten
Nawoord en literatuur